Lac Viet Humanistic Culture

Monday, May 27, 2019

LỄ GIỖ 49 NĂM CỐ QUỐC TRƯỞNG PHAN KHẮC SỬU
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi Lễ Giỗ Cố Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu năm thứ 49 do Ban Tổ Chức cùng với một vài thân nhân tại vùng Nam California tổ chức vào sáng ngày 25 tháng 5 năm 2019 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave. Ste.# 206, thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment