Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 8, 2019

SỰ GÂY XÁO TRỘN TRONG CỘNG ĐỒNG CỦA CÁC VỊ DÂN CỬ SẼ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN LÁ PHIẾU BẦU CHO HỌLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại lời kêu gọi cũng như góp ý của ông Nguyễn Văn Ức (Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại) và ông Nguyễn Nam Hà (Phụ Tá Chủ Tịch HĐĐD Tập Thể Chiến Sĩ về Kế Hoạch) về việc tổ chức tưởng niệm ngày 30 tháng 4 của hai tổ chức khác nhau xảy ra cùng ngày giờ, chỉ khác nhau ở địa điểm tổ chức.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện sau buổi lễ chào cờ đầu tháng vào sáng ngày 4 tháng 5 năm 2019 trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment