Lac Viet Humanistic Culture

Friday, May 3, 2019

ĐẠI DIỆN QLVNCH PHẢN ĐỐI CÁC DÂN CỬ SỬ DỤNG HUY HIỆU QLVNCH GÂY NGỘ NHẬN CHO ĐỒNG HƯƠNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Ông Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại cho biết: “… Thưa quý vị, khi quý vị bầu ra một người dân cử, dầu đó là người Mỹ gốc Việt hay người Mỹ gốc Mễ. Quý vị có yêu cầu quý vị đó đứng ra tổ chức những ngày lễ lộc, tưởng niệm của cộng đồng chúng ta hay không? Hay quý vị bầu quý vị dân cử ra để mong rằng quý vị đó phục vụ cho cư dân, cử tri của họ.

Cử tri của họ không phải chỉ có người Mỹ gốc Việt mà có tất cả mọi thành phần. Chúng tôi chỉ mong rằng quý vị giúp đỡ dễ dàng cho chúng tôi những cái ban tổ chức như đêm tưởng niệm hôm nay và những lợi lộc khác liên hệ tới cộng đồng người Việt, đó là chúng tôi cảm ơn quý vị. Chúng tôi không muốn quý vị đứng ra để tổ chức cái Tháng Tư Đen, mặc dầu quý vị có quyền làm của quý vị nhưng mà tôi đặt cái vấn đề là quý vị làm đúng hay sai? Tôi nghĩ rằng quý vị làm sai rồi!...”


Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cảm nghĩ của ông Nguyễn Văn Ức nhân dịp ông đến tham dự Lễ Truy Điệu và Tưởng Niệm Quốc Hận vào chiều tối Thứ Ba, ngày 30 tháng 4 năm 2019 trong Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ  Việt Mỹ (Vietnam War Memorial), 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment