Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, May 9, 2019

TSU A CẦU: VINH DANH NGÔ THANH VÂN LÀ MỘT VIỆC LÀM PHÍ PHẠM CÔNG QUỸ, LẠM DỤNG QUYỀN HÀNHLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Ông Tsu A Cầu, Cựu Sinh viên Sĩ quan Khóa 29 Trường Võ Bị Quốc Gia VN nhận xét: “… Đối với chúng tôi là những cựu quân nhân, đây là một cú shock mà anh em cựu quân nhân nào cũng cảm thấy. Đó là một việc làm không nên có, không nên xảy ra trong thời diểm này, nhất là 30 tháng Tư mà cũng không phải trong bất cứ thời điểm nào.

Vì đây là cái thành trì chống cộng, đây là cái đất mới VNCH tự do mà chúng ta đã tạo dựng nên mấy chục năm nay mà bây giờ! Một thành phố, một người thị trưởng, hai nghị viên của thành phố tất cả đều là hậu duệ của những quân nhân QLVNCH. Đây là những thành phần chắc chắn một điều là phải chống cộng và tại sao lại xảy ra cái việc vinh danh đó.

… cuốn phim này không tạo dựng được cái gì, không cần phải vinh danh nó. Nó chỉ là sự phí phạm công quỹ, một việc làm lơi dụng quyền hành…”

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại ý kiến trao đổi về vấn đề nêu trên của ông Tsu A Cầu (Cựu Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia VN) với Tạ Phong Tần (Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật và Công Lý) vào chiều Chủ Nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2018 trước Đền Thờ Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment