Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, May 4, 2019

TS PHẠM KIM LONG: TỔ CHỨC 30 THÁNG 4 CỦA CÁC DÂN CỬ VN LÀM THẬT LÀ MỘT ĐIỀU RẤT ĐÁNG XẤU HỔ
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Tiến sĩ Phạm Kim Long, Nguyên Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Orange Couty nhận định: “… Cái tổ chức 30 tháng 4 của các dân cử VN làm thật ra là một điều rất đáng xấu hổ vì là hành động của họ đi ngược lại với cái tôn chỉ của chính quyền tại Hoa Kỳ. Chính quyền tại Hoa Kỳ chúng ta không có cạnh tranh với lại tư nhân, do đó cái việc mà tổ chức 30 tháng 4 từ xưa đến nay vẫn do các cộng đồng tổ chức, vẫn do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ tức là các tổ chức tư nhân chứ không phải là của chính quyền làm…”

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cảm nghĩ của Tiến sĩ Phạm Kim Long nhân dịp ông đến tham dự Lễ Truy Điệu và Tưởng Niệm Quốc Hận vào chiều tối Thứ Ba, ngày 30 tháng 4 năm 2019 trong Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ  Việt Mỹ (Vietnam War Memorial), 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment