Sunday, June 7, 2020

BÌNH LUẬN VỀ NGƯỜI VIỆT BIỂU TÌNH CHO “BLACK LIVES MATTER”, TU CHÍNH ÁN THỨ 2 VỀ QUYỀN TỰ VỆ
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về người Việt biểu tình cho “Black Lives Matter”, Tu chính án Thứ 2 về Quyền tự vệ vào chiều ngày 4 tháng 6 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment