Friday, June 19, 2020

CHÀO CỜ KỶ NIỆM NGÀY 19/6 TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN TRÊN ĐẠI LỘ BOLSA TRẦN HƯNG ĐẠO 2020Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự buổi Lễ chào cờ kỷ niệm Ngày 19/6 trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ) vào sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020.

No comments:

Post a Comment