Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, June 3, 2020

KHU THƯƠNG XÁ PHƯỚC LỘC THỌ CHẤP NHẬN TREO CỜ VNCH
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” phóng sự “Khu Thương Xá Phước Lộc Thọ Chấp Nhận Treo Cờ VNCH” vào trưa ngày 3 tháng 6 năm 2020 trong khuôn viên Thương xá Phước Lộc Thọ, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment