Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, June 25, 2020

GIA ĐÌNH CHỊ CẤN THỊ THÊU: NGƯỜI NÔNG DÂN BỊ CS DỒN VÀO ĐƯỜNG CÙNG, ĐỪNG VÌ NẤM ĐỘC MÀ NGHI NGẠILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “gia đình chị Cấn Thị Thêu: người nông dân bị CS dồn vào đường cùng, đừng vì Nấm Độc mà nghi ngại” vào chiều ngày 25 tháng 6 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment