Tuesday, June 30, 2020

PHÁT BÙI – CHỦ TỊCH CĐNVQG NAM CALI – KHÔNG BIẾT CẤU THỊ, ĂN CHÁO ĐÁI BÁT
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “”Phát Bùi - Chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali - không biết cầu thị, ăn cháo đái bát” vào chiều ngày 25 tháng 6 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.No comments:

Post a Comment