Lac Viet Humanistic Culture

Friday, June 19, 2020

TƯỞNG NHỚ VÀ TỰ HÀO VỀ NGÀY QUÂN LỰC VNCH
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần phát biểu của ông Nguyễn Văn Ức, cô Nguyễn Thùy Dung và Diedre Thu-Hà Nguyễn vào sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020 trước Đền Thờ Đức Thánh Trần nhân dịp các vị đến tham dự buổi buổi Lễ chào cờ kỷ niệm Ngày 19/6 trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ).

No comments:

Post a Comment