Lac Viet Humanistic Culture

Friday, December 11, 2020

11-12-20, BC MỸ: KỊCH CÀNG NÀY CÀNG HẤP DẪN, GÂY CẤN; CHUYỆN NGOÀI LỀ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “11-12-20, BC Mỹ : Kịch càng ngày càng hấp dẫn, gay cấn; Chuyện ngoài lề” vào chiều ngày 11 tháng 12 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment