Lac Viet Humanistic Culture

Friday, December 4, 2020

4-12: ÔNG TRUMP THẮNG THÊM 4 TIỂU BANG NHỜ KIỆN; MỸ LẠI “CHIẾN” TÀU CỘNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về “4-12: Ông Trump thắng thêm 4 Tiểu bang nhờ Kiện; Mỹ lại “Chiến” Tàu Cộng” vào chiều ngày 4 tháng 12 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment