Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, December 31, 2020

BẦU CỬ MỸ: NHỮNG VIỆC TA CẦN LÀM; HIỂU VỀ QUYỀN CỦA TÙ NHÂN HIỆN NAY Ở VN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về “Bầu cử Mỹ: Những việc ta cần làm; Hiểu về quyền của tù nhân hiện nay ở VN” vào chiều ngày 30 tháng 12 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment