Saturday, December 19, 2020

18-12: TRUMP CHƯA ÂN XÁ JULIAN ASSANGE; “TRÙM CUỐI” MCCONNELL? LỘ 33,000 EMAILS MẬT?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “18-12: Trump Chưa Ân Xá Julian Assange; “Trùm Cuối” Mcconnell? Lộ 33,000 Emails Mật?” vào chiều ngày 18 tháng 12 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment