Wednesday, December 30, 2020

CỐ NHẠC SĨ LAM PHƯƠNG: MỘT TRỜI TUỔI THƠ CỦA NGƯỜI MIỀN NAM CŨ VÀ “KHÓC MẸ”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về sự kiện “Cố nhạc sĩ Lam Phương: Một trời tuổi thơ của người miền Nam cũ và ‘Khóc Mẹ’” vào chiều ngày 30 tháng 12 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment