Sunday, December 13, 2020

BẤT CHẤP TCPV BÁC ĐƠN, NAM CALI TIẾP TỤC “RALLY FOR TRUMP”


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream”  phóng sự của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “Bất Chấp TCPV Bác Đơn, Nam Cali Tiếp Tục ‘Rally For Trump’” vào sáng 12 tháng 12 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Huntington Beach, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment