Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, January 30, 2021

MÈO TÔM-“MÈO” TRUMP; SÁCH KINH NGHIỆM-SÁCH GIẢI TRÍ; ĂN KIỂU CUNG ĐÌNH


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về việc “Mèo Tôm-“Mèo” Trump; Sách Kinh Nghiệm-Sách Giải Trí; Ăn Kiểu Cung Đình” vào chiều ngày 30 tháng 1 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment