Lac Viet Humanistic Culture

Friday, November 24, 2023

CHO TA CHÉP NỐT BÀI THƠ ẤY Với Tiếng Hát PHAN KIM SƠN | Nhạc PHAN KIM SƠ...


Ca khúc "Cho Ta Chép Nốt Bài Thơ Ấy" nhạc Phan Kim Sơn phổ thơ Tuệ Sỹ do chính tác giả trình bày. Được trích từ tập "Thơ Phổ Nhạc Phan Kim Sơn". Phan Kim Sơn tên thật là Tạ Thanh Sơn sinh năm 1952 mất tại Nha Trang, Khánh Hòa ngày 28 tháng 09 năm 2014.

CHO TA CHÉP NỐT BÀI THƠ ẤY

Ôi nhớ làm sao em nhỏ ơi!
Từng đêm đêm ngục tối mộng em cười
Ta hôn, hôn tay áo thay làn tóc
Nghe đắng môi hồng lạnh tim người!

Đừng ghét, ghét mùa mưa em nhỏ ơi!
Nằm ru, ru vách đá chuyện lưu đày
Cho ta cho chút nắng bên song cửa
Để vẽ hình em theo bóng mây.

Cho đến bao giờ, đến bao giờ, em nhỏ ơi!
Tường rêu chi chit đọng phương trời
Là ta, ta chép nốt bài thơ ấy
Để giết tình yêu cả mộng đời.

Thơ TUỆ SỸ  No comments:

Post a Comment