Lac Viet Humanistic Culture

Friday, November 3, 2023

Lễ Tưởng Niệm Cố TT Ngô Đình Diệm Và Dân Quân Cán Chính VNCH Tại Blessed...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi Lễ Tưởng Niệm Linh Hồn Gioan Bao Tixita Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Các Chiến Sĩ Quốc Gia đã Vị Quốc Vong Tân vào trưa Thứ Năm ngày 2 tháng 11 năm 2023 tại Blessed Sacrament Catholic Church, 14072 Olive St., Westminster, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment