Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, November 4, 2023

Tình Hình Thế Giới Và Việt Nam | Bác Sĩ Võ Đình Hữu


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live Stream” phần phát biểu của Bác sĩ Võ Đình Hữu, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng LKQNHNVN về tình hình thế giới và Việt Nam nhân dịp Bác sĩ tham dự buổi lễ chào cờ đầu tháng vào sáng Thứ Bảy ngày 4 tháng 11 năm 2023 trước tượng đài Đức Thánh Trần trên Bolsa Ave., Đại lộ Trần Hưng Đạo, Little Sài-gòn, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment