Lac Viet Humanistic Culture

Monday, November 27, 2023

Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Tuệ Sỹ Tại Chùa Bát Nhã, Nam Califor...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự về buổi “Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Tuệ Sỹ” để tưởng nhớ công đức sâu dày của một bậc thạc đức, đã tận hiến đời mình cho Đạo Pháp và Dân Tộc do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức vào chiều Chủ Nhật, ngày 26 tháng 11 năm 2023 tại Chùa Bát Nhã, 4717 W First St., thuộc thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment