Lac Viet Humanistic Culture

Monday, November 27, 2023

Thuận, Cường, Hùng, Vận @ Las Vegas & Hoover Dam 2003

Garden Grove (Thuan Lai) – Hình ảnh Thành phố Las Vegas và Nhà máy thủy điện Hoover Dam ở Quận Clark, Nevada cách Las Vegas khoảng 30 dặm (48 km) về phía đông nam nhân chuyến đi Las Vegas của Lại Minh Thuận, Nguyễn Thái Cường, Nguyễn Thái Hùng và Ngô Đình Vận vào những ngày 14, 15 và 17 tháng 11 năm 2003.


No comments:

Post a Comment