Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, January 17, 2024

Hướng Dẫn Tự Học Đàn Guitar Cổ Điển, Phần 21 | Guitarist Nguyễn Thái Cường


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi hướng dẫn tự học đàn Guitar Cổ điển, phần 21 của Guitarist Nguyễn Thái Cường giới thiệu về Âm giai, Hợp âm và bài tập, Hợp âm rời 4 nốt của MI thứ, cùng Bài tập số 21 (Valse) trong tuyển tập đàn Guitar Cổ điển theo phương pháp của Ferdinando Carulli (1770-1841). Thực hiện video clip bởi Lại Minh Thuận vào sáng ngày 8 tháng 1 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment