Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, January 6, 2024

Lễ Chào Cờ Đầu Năm 2024 Trước Tượng Đức Thánh Trần, Little Saigon, Nam C...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi Lễ Chào Cờ đầu năm vào sáng Thứ Bảy ngày 6 tháng 1 năm 2024 trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment