Lac Viet Humanistic Culture

Monday, January 29, 2024

Hướng Dẫn Tự Học Đàn Guitar Cổ Điển, Phần 22 | Guitarist Nguyễn Thái Cường


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi hướng dẫn tự học đàn Guitar Cổ điển, phần 22 của Guitarist Nguyễn Thái Cường giới thiệu về Âm giai, Hợp âm và bài tập, Hợp âm rời 8 nốt của RE thứ, Bài tập số 22 (Allegretto) trong tuyển tập đàn Guitar Cổ điển theo phương pháp của Ferdinando Carulli (1770-1841), cùng giới thiệu Phần 2 tác phẩm “Mi Favorita” tác giả vô danh, được chuyển soạn cho guitar bởi Daniel Fortea (1878-1953). Thực hiện video clip bởi Lại Minh Thuận vào sáng ngày 15 tháng 1 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment