Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, January 13, 2024

Tại Sao MỸ Tấn Công HOUTHI?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; đưa tin về việc “Tại Sao MỸ Tấn Công HOUTHI?” vào chiều ngày 12 tháng 1 năm 2024 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.      

No comments:

Post a Comment