Lac Viet Humanistic Culture

Monday, January 15, 2024

Nghĩ đến 20 năm chiến tranh gian khổ của người lính mình không nên xúc p...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc phỏng vấn ông Bùi Trọng Nghĩa, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Thành viên Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần, nhân dịp ông đến tham dự buổi “Họp Báo việc Nhật Linh và Nam Quan Nguyễn nhục mạ Quân Lực VNCH” vào sáng Thứ Bảy ngày 13 tháng 1 năm 2024 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment