Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, April 21, 2016

GS HUỲNH VĂN LANG – GÓP Ý VỀ BÀI PHỎNG VẤN TƯỚNG CÔNG AN VC LÊ VĂN CƯƠNG TRÊN VIETTIMES


Xin góp ý:

1) Gần như hầu hết các cán bộ CS (quá ít và quá lâu) chỉ phản tỉnh hay nhìn nhận sự thật (trong đó có những sai lầm khốn nạn của Đảng) là khi hạ cánh an toàn hay không an toàn. Tôi hay tự hỏi: Phải chăng đây là loại người "ăn xôi chùa ngậm miệng", nhứt là xôi bẩn, thật bẩn...hoặc giả khi chỉ còn là một cuốn sổ hưu đảng viên! Vì nghĩ thế mà trong thâm tâm tôi khó mà có chút cảm tình hay kính nể tác giả các loại bài "rất hay" như thế nầy: có thể hàm xúc hay che đậy một sự hèn nhát căn bản nào đó!

2) Ngoài ra còn muốn che đậy những sai lầm, nếu không nói là tội ác khốn nạn đã qua và hiện tại của đảng CSVN. Vốn tác giả hoàn toàn sai lầm! TC không có kìm hãm dân tộc VN chúng ta, chỉ có lấn áp và gần đây thôi, đang khi chính đảng CSVN gần 100 năm qua chẳng những là "kìm hãm" mà còn phung phí và "hủy hoại" sinh lực của dân tộc VN, cùng một lúc bắt tay với TC để "khai thác" cạn kiệt nguồn sinh lực tuy dồi dào, nhưng có giới hạn của dân tộc VN chúng ta! Quá rõ không cần dẫn chứng!.

3) Nước lớn nhứt là khi là láng giềng thường hay lấn áp nước bé, nhưng bao lâu không có sự bán nước của người dân và nhứt là của chánh quyền thì bấy lâu sự lấn áp đó vẫn còn ở trong tình trạng "biologic", nghĩa là tự nhiên, có thể chấp nhận được, vì khộng đụng chạm đến độc lập,tự do, hạnh phúc của quốc dân.

4) Trong thế giới hoàn vũ ngày nay, không có dân tộc nào kìm hảm dân tộc nào được, có lấn áp thì cũng không thể lấn áp đè bẹp được, nếu dân tộc đó nước đó biết tự phát triển, biết phát huy những nguồn sinh lực dân tộc của mình (VN không bao giờ thiếu), biết bảo tồn, biết tự bảo vệ... nhứt là có lãnh đạo vừa can cường và xứng đáng! Dân tộc VN đời Lý Trần Lê... không có đảng CS Đệ tam quôc tế, nhưng có những nhà lãnh đạo có tinh thần dân tộc,quôc gia xứng đáng và tài ba!

5) VN sẽ mất về tay TC, có chiến tranh hay không? Đúng ra là đang mất rồi! Bằng kinh tế, thương mại, cả quân sự cả hôn nhân! Đã rõ, không cần chứng minh! Không rõ tác giả có biết gì về những sự thật nói trên chăng? Có thể không muốn biết!

6) Trước 1963, nhiều lần ông Ngô Đình Nhu có nói với chúng tôi:

{Mất Lào (về tay CS Việt/Trung) là mất miền Nam (về tay CS Hanoi). Mất miền Nam là sẽ mất nước (về tay TC}.

Lúc bấy giờ (1962) Hiệp định Geneva 2, trung lập hóa Lào, mình (Mỹ,VN, Anh,Pháp...) tôn trọng chữ ký của mình, CSVN hay TC ký kết để mà không tôn trọng, để mà dự bị giặc xâm lăng. Hiệp định Geneva I (July 54) và Hiệp định Paris (Jan, 1973), cả 3 Hiệp định đều là 3 cái rọ cả 3. Vốn Trung lập hóa Lào là ngày một ngày hai có đường mòn HCM, Mất miền Nam là đã có sẵn đảng CSVN+ ĐảngTC, như vậy không phải là cái gì mầu nhiệm ghê gớm lắm! Thà mất nước hơn là mất Đảng cũng là một chân lý cũng dễ hiểu thôi!

7) Đảng Cần Lao do ông Ngô Đình Nhu sáng lập và lãnh đạo đã chủ trương thiết lập một hệ thống (15,000) ấp chiến lược trên toàn miền Nam, với  3 mục đích:

a) Tát nước bắt cá (cán bộ CS nằm vùng), không có dân, Cán bộ CS không còn sống được!

b) Cải tổ xã hội từ hạ từng thấp nhứt là làng xã, cùng một lúc phát triển kinh tế và xã hội, nhứt là y tế và giáo dục.

c) Khi bị TC, xăm chiếm, sẽ thành lập được nhiều chiến khu, mà chính trong ACL (Ấp chiến lược) đã khởi sự học tập và huấn luyên du kích chiến, tiêu hao chiến... Hai tháng trươc đây, người viết có nói với GS Nguyễn Ngọc Bích về môt chiến khu và một Đệ tam CH cho VN trong trường hợp mất nước! Biết đâu đây không phải là một chuyện "tiếu lâm".

Rất tiếc là chẳng may Ấp Chiến Lược không sống lâu, chỉ vì VN đã sản sanh ra một tên tướng Dương Văn Minh, ngu xuẫn hay đúng hơn là một tên CS nằm vùng?

Bạn đọc nghĩ sao về một Đệ tam CH hậu CS?

Huỳnh Văn Lang
April 20, 2016


No comments:

Post a Comment