Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, April 3, 2016

HÌNH ẢNH LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 4 NĂM 2016 TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN TRÊN ĐẠI LỘ BOLSA

 
HÌNH ẢNH LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 4 NĂM 2016 TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN TRÊN ĐẠI LỘ BOLSA

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Lễ Chào Cờ đầu tháng vào ngày 2 tháng 4 năm 2016 trước tượng đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment