Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, April 2, 2016

HÌNH ẢNH TU VIỆN HỘ PHÁP Ở EL MONTE NƠI CÓ TÔN TƯỢNG CỦA GURU RINPOCHE

HÌNH ẢNH TU VIỆN HỘ PHÁP Ở EL MONTE NƠI CÓ TÔN TƯỢNG CỦA GURU RINPOCHE


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10204751169739146.1073742037.1834404591&type=1&l=8e110c0c3f 
El Monte (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi thăm viếng Tu Viện Hộ Pháp, 3048 Lashbrook Ave, thuộc thành phố EL Monte, Miền Nam California, Hoa Kỳ vào sáng Chủ Nhật ngày 27 tháng 3 năm 2016. Tu Viện Hộ Pháp vừa thỉnh tôn tượng của Guru Rinpoche Liên Hoa Sanh Đại Sĩ (Padmasambhava) về Chùa vài ngày và đây là sự kiện đầu tiên một Chùa Đại Thừa Việt Nam hòa hợp với Mật Tông Tây Tạng để tu tập về Kim Cang Thừa (Vajrayana).


No comments:

Post a Comment