Saturday, August 12, 2017

HÌNH ẢNH BUỔI HỌP MẶT CỦA CÁC THÀNH VIÊN & THÂN HỮU BPSOS TẠI NHÀ MS NGUYỄN CÔNG CHÍNHLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi họp mặt của các thành viên và thân hữu BPSOS của Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng vào chiều tối ngày 11 tháng 8 năm 2017 tại nhà của Mục Sư Nguyễn Công Chính và gia đình hiện đang cư ngụ, thuộc Thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment