Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, August 5, 2017

THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI TRÌNH BÀY VỀ: CÁCH BẢO VỆ NHÂN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ HOÁ ĐẤT NƯỚC
2pm - 4pm, Thứ Bảy 12 tháng 8, 2017
Toà Soạn Báo Việt - Mỹ, 14190 Beach Blvd, Westminster, CA 92683

Nếu Quý Vị quan tâm đến:
·  tình trạng bắt bớ các nhà đấu tranh đang diễn ra ở Việt Nam;
·  mối an nguy của các cộng đồng tôn giáo đang bị bách hại;
·  hiểm hoạ mất biển, mất đất và Bắc thuộc;
·  ảnh hưởng của Nghị Quyết 36...

Kính mời tham dự buổi trình bày của Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, về công thức "nhóm kết nghĩa" kèm với sự chia sẻ của các nhân chứng:

1.     LM Nguyễn Văn Khải, Dòng Chúa Cứu Thế, đến từ Roma (to be confirmed)
2.     MS Nguyễn Công Chính, Hội Thánh Lutheran, tù nhân tôn giáo vừa đến Hoa Kỳ
3.     Bà Trần Thị Hồng, thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam
4.     Cô Lê Thị Kim Thu, "dân oan" và cựu tù nhân lương tâm, thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam.

Công thức "nhóm kết nghĩa" là phương cách khai thác thành quả đạt được trong giai đoạn 5 năm quốc tế vận 2012-2016, mà nổi bật nhất là Luật Magnitsky Toàn Cầu và Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (bổ sung), để:

·  Đẩy lùi sự chuyên chế của chế độ;
·  Tạo nội lực cho người dân để tự bảo vệ các quyền chính đáng; và
·  Dân chủ hoá đất nước một cách hoà bình, ổn định và khó đẩy lui.

Công thức này đã được thử nghiệm từ gần 4 năm qua với kết quả khả quan. Nay là thời điểm để áp dụng đều khắp ở Việt Nam. Mọi người Việt ở hải ngoại, trong phạm vi cống hiến vừa phải của mình, đều có thể góp phần cho tiến trình dân chủ hoá này qua công thức "nhóm kết nghĩa".

Ban tổ chức trân trọng mời những Quý Vị có lòng với quê hương và dân tộc tham gia buổi gặp gỡ và trao đổi ý kiến.

Nếu cần thông tin, xin liên lạc qua email: bpsos@bpsos.org hay điện thoại: 714-897-2214.

Kính mời.

BPSOS

No comments:

Post a Comment