Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, August 15, 2017

HÌNH ẢNH BUỔI THUYẾT TRÌNH VỀ “NHÓM KẾT NGHĨA” CỦA BPSOS


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh của buổi thuyết trình về "nhóm kết nghĩa": Công Thức Dân Chủ Hóa Việt Nam do BPSOS tổ chức vào chiều Thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2017 tại hội trường Báo Việt-Mỹ, 14190 Beach Blvd, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment