Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, August 29, 2017

PHAN KỲ NHƠN: LỄ CẦU NGUYỆN CHO NẠN NHÂN CS NHẮC NHỞ MỌI NGƯỜI ĐẢNG CS LÀ DẢNG BÁN NƯỚC, HẠI DÂNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Nhân Lễ Cầu Nguyện Cho Nạn Nhân Cộng Sản lần thứ 3 được tổ chức vào cuối tháng 8 mỗi năm Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai cho rằng: “…Chúng tôi không tin tưởng những người viết sử trong nước vì chúng không bao giờ dám nói lên cái tội ác của Cộng sản và chúng cũng chẳng dám nói lên cái tội bán nước của chế độ Cộng sản qua cái sự ký kết của Phạm Văn Đồng, qua Hiệp ước Thành Đô v.v…

Những người làm sử trong nước chắc chắn là không bao giờ dám viết, thành ra chúng tôi muốn làm cái lễ này hằng năm, đi vào định kỳ hằng năm cuối tháng 8 này, để luôn luôn nhắc nhở mọi người Đảng Cộng sản là như thế. Đảng Cộng sản là Đảng bán nước và sát hại dân lành. Để cho toàn dân thấy, thế hệ thứ 2, thứ 3 thấy cái việc làm này mà có thái độ dứt khoát với chế độ để đưa dân tộc VN thoát khỏi cái tai ách của Tầu cộng và được tự do, hạnh phúc trong tương lai.”

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã ghi lại lời phát biểu nói trên của Ông Phan Kỳ Nhơn, thành viên trong Ban tổ chức buổi Lễ Cầu Nguyện cho Nạn Nhân Cộng Sản được tổ chức một cách trang trọng vào chiều tối Chủ Nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment