Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, August 6, 2017

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 8 NĂM 2017 NGÀY TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CS KỲ THỨ III SẼ TỔ CHỨC VÀO NGÀY 26/8Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi lễ chào cờ đầu tháng đã diễn ra vào ngày 5 tháng 8 năm 2017 Trần trước tượng đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

Nhân dịp này Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai cho biết: “… Tuần lễ sau cùng của tháng 8 là chúng ta có một buổi lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho nạn nhân CS từ Hồ Chí Minh cho tới bây giờ. Đây là một buổi lễ có thể nói là sẽ đi vào lịch sử và hàng năm chúng ta đều làm, năm vừa rồi chúng ta làm kỳ thứ II và năm nay chúng ta làm kỳ thứ III nhằm ngày 26 tây tháng 8 tới, Thứ Bảy tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ. Việc mà chúng ta làm cái lễ này là nhắm nhắc nhớ cho thế hệ thứ 2, thứ 3 biết về tội ác của CS như thế nào. Đó là điều hết sức cần thiết…”

No comments:

Post a Comment