Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, January 9, 2018

HÌNH ẢNH SINH HOẠT ĐẦU NĂM 2018 TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh sinh hoạt đầu năm và buổi lễ chào cờ vào ngày 6 tháng 01 năm 2018 trước tượng đài và tại Đền Thờ Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment