Lac Viet Humanistic Culture

Friday, January 5, 2018

HÌNH ẢNH TỪ BẾN PHÀ PARRAMATTA ĐẾN SYDNEY OPERA HOUSESydney (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh dọc theo sông Parramatta trên chuyến phà Rivercat đến Circular Quay rồi đi bộ đến Sydney Opera House vào ngày 29 tháng 11 năm 2017 tại Thành phố Sydney, Tiểu bang New South Wales, Úc Châu.

No comments:

Post a Comment