Lac Viet Humanistic Culture

Monday, January 8, 2018

TƯỜNG TRÌNH CUỐI NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN LITTLE SAIGONLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ và Tượng Đài Đức Thánh Trần cho biết một trong những sự kiện đáng quan tâm nhất vào cuối năm 2017 là việc một phái đoàn đông đảo gồm các chư tăng ni, phật tử cùng đồng hương thuộc chùa Tầm Nguyên, thành phố Indio, Riverside County, California đã đến tham dự buổi lễ chào cờ trước tượng đài Đức Thánh Trần vào sáng ngày Chủ Nhật 31 tháng 12 năm 2017.

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã ghi lại buổi tường thuật về sự kiện nêu trên với các vị trong Hội Đồng Quản Trị Đền Thánh Trần gồm có ông Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu và Trần Vệ vào chiều ngày 6 tháng 01 năm 2018 trước tượng đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment