Lac Viet Humanistic Culture

Monday, January 29, 2018

TƯỞNG NIỆM 10 NĂM NGÀY RA ĐI CỦA NHẠC SƯ NGHIÊM PHÚ PHILittle Saigon (VanHoaNBLV) - Nhân dịp tưởng nhớ đến 10 năm ngày ra đi của Nhạc sư Nghiêm Phú Phi (16 tháng 1 năm 2008), Giám đốc trường Quốc Gia Âm Nhạc Kịch Nghệ Sài gòn trước 1975. Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt cho phổ biến video clip này ghi lại buổi Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Quốc Gia Âm Nhạc Kịch Nghệ Sài Gòn do Nhạc sư Nghiêm Phú Phi tổ chức và tập họp các cựu giáo sư, sinh viên của trường vào ngày 4 tháng 4 năm 2006 tại tư gia của Nhạc sư thuộc thành phố Fountain Valley, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment