Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, January 7, 2018

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU NĂM 2018 GIỮ VỮNG LẰN RANH QUỐC CỘNG, YỂM TRỢ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH QUỐC NỘILittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi lễ chào cờ đầu năm vào ngày 6 tháng 01 năm 2018 trước tượng đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment