Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, August 8, 2018

HÌNH ẢNH BIỂU TÌNH NGÀY 05/8/2018 TẠI LITTLE SAIGONLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về cuộc biểu tình tuần hành để tiếp tục nhiệm vụ hỗ trợ đồng bào quốc nội do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 05 tháng 8 năm 2018. Sau khi xuất phát trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ), đoàn biểu tình đã tuần hành dọc theo lề đường Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo.

No comments:

Post a Comment