Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, August 26, 2018

NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT ĐÒI TÀI SẢN BỊ CỘNG SẢN CHIẾM ĐOẠT NHƯ THẾ NÀO?Little Saigon (VanHoaNBLV) – Hoa Kỳ có luật để bảo vệ tài sản của công dân khi bị chính quyền ngoại quốc tịch thu. Theo luật định, trước hết Quốc Hội phải biểu quyết hoặc yêu cầu Ngoại Trưởng đồng ý mở chương trình cứu xét đơn đòi bồi thường tài sản của một thành phần công dân đặc thù. Khi chương trình đã được mở, Ủy Hội Giải Quyết Bồi Thường cho công dân Hoa Kỳ (Foreign Claims Settlement Commission, hay FCSC), đặt dưới Bộ Tư Pháp, sẽ: 1) Công bố thời hạn nộp đơn; 2) Cứu xét, định giá tài sản và phán quyết số tiền phải bồi thường; 3) Chuyển các phán quyết cho Bộ Ngoại Giao để “đòi nợ” và Bộ Ngân Khố để , nếu cần, thì “siết nợ” quốc gia thủ phạm.

Luật VN trước 2003 không cho phép tịch thu nhà nếu không có án tòa. Điều này áp dụng cho cả những người vượt biên, bị tù cải tạo, bị đuổi đi kinh tế mới, hoặc phải giao nhà để đi Mỹ dưới diện HO, HR và đoàn tụ gia đình. Nhà nước chỉ có quyền quản lý tài sản của họ, nghĩa là tạm thời giữ hộ.

Cuối năm 2003, Quốc Hội Việt Nam ra nghị quyết quốc hữu hóa toàn bộ các nhà, đất trong diện nhà nước “quản lý”. Phần lớn những người Việt ở Hoa Kỳ bị ảnh hưởng đều đã có quốc tịch Mỹ; chính quyền Việt nam đã xâm phạm tài sản của người Mỹ.

Cũng cuối năm 2003, Quốc Hội Việt Nam ban hành Luật Đất, cho phép nhà nước cưỡng chế đất đai cho mục đích thương mại; tình trạng “dân oan” lan rộng. Trong số dân oan ấy có cả những công dân Mỹ gốc Việt, và số này ngày càng tăng.

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý với Kỹ Sư Nguyễn Quốc Tuấn, phụ trách về truyền thông báo chí của BPSOS về đề tài đã được  nêu trên vào chiều ngày 24 tháng 8 năm 2017 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment