Monday, November 30, 2020

KẾ HOẠCH “TÁT CẠN ĐẦM LẦY” LÀ GÌ? NHÂN VIÊN KIỂM PHIẾU Ở CALI BỊ ÁM SÁT VÌ ĐỒNG Ý LÀM CHỨNG TẠI TÒA?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; cập nhật và bình luận về “Kế hoạch ‘Tát Cạn Đầm Lầy’ là gì? Nhân viên kiểm phiếu ở Cali bị ám sát vì đồng ý làm chứng tại Toà?” vào chiều ngày 30 tháng 11 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment