Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, January 21, 2023

CUNG CHÚC TÂN XUÂN QUÝ MÃO | HAPPY LUNAR NEW YEAR 2023


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt (Lac Viet Humanistic Calture) thân chúc Quý Khán Thính Giả một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng.


No comments:

Post a Comment