Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, January 14, 2023

GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO CỤ PHẠM HỒNG PHÚC CHUC TẾT QUÝ MÃO ĐỒNG HƯƠNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi họp mặt gia đình Công giáo cụ Phạm Hồng Phúc chúc Tết Quý Mão 2023 đến đồng hương khắp nơi vào chiều Thứ Bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment