Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, January 1, 2023

Hải Ngoại Thương Ca – VŨ ANH | Nhạc và Lời NGUYỄN VĂN ĐÔNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình bày ca khúc “Hải Ngoại Thương Ca” nhạc và lời của Nguyễn Văn Đông với tiếng hát cùng tiếng đàn đệm dương cầm của Vũ Anh. Video clip được thực hiện vào chiều ngày 28 tháng 12 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Orange, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment