Lac Viet Humanistic Culture

Friday, January 6, 2023

Nương Chiều – VŨ ANH | Nhạc và Lời PHẠM DUY


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình bày ca khúc “Nương Chiều” nhạc và lời của Phạm Duy với tiếng hát cùng tiếng đàn đệm dương cầm của Vũ Anh. Video clip được thực hiện vào chiều ngày 28 tháng 12 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Orange, miền Nam California, Hoa Kỳ.
     

No comments:

Post a Comment