Lac Viet Humanistic Culture

Monday, January 23, 2023

LM Nguyễn Văn Khải Dâng Lời Cầu Nguyện Trong Buổi Diễn Hành Tết Quý Mão ...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần phát biểu của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT dâng lời cầu nguyện trong buổi Diễn hành Tết Quý Mão vào sáng ngày Mùng Một Tết Quý Mão 2023 (ngày 22 tháng 1 năm 2023) trên Đại lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment