Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, January 29, 2023

Ông Tsu A Cầu: Tự Do Chúng Ta Cần Phải Tranh Đấu Lấy Chứ Không Phải Ngồi...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại lời chúc tết của ông Phạm Công Thành, CSVSQ K28, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Tư vấn & Giám sát Tổng hội Cựu Sinh viên Trường Võ Bị Quốc Gia VN và ông Tsu A Cầu CSVSQ K29, Nguyên Tổng hội trưởng Tổng hội Cựu Sinh viên Trường Võ Bị Quốc Gia VN nhân dip 2 vị đến tham gia buổi Lễ Chào Cờ đầu năm Quý Mão 2023 vào sáng Thứ Bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023 trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment